Všude kolem nás se aktuálně objevují tucty příspěvků, které se týkají zmrazení trhu krátkodobých pronájmů v Praze. Jelikož Vláda ČR přijala opatření, které uzavírá hranice naší republiky na dobu neurčitou, turismus v Praze se ocitl na bodu mrazu a tím pádem i byty, které jejich majitelé pronajímají prostřednictvím platformy Airbnb zejí prázdnotou. Takových bytů může být v hlavním městě až kolem 15 tisíc.

Zmíněné zmrazení se samozřejmě netýká jen krátkodobých pronájmů, nýbrž celého realitního trhu. Realitní makléři sice nemovitosti inzerují, ale prohlídky nedělají, jelikož podle lidí se i na to vztahuje vládní zákaz.

„Trh s krátkodobým ubytováním je zcela zamrzlý. Není žádná poptávka, neprobíhají žádné transakce, je to zcela mrtvé,“ takto se k situaci vyjádřil náš obchodní ředitel Matěj Koutný.

aktualne.cz

Jelikož se probírané téma úzce dotýká i nás v Blahobytech, situaci pro Vás bedlivě sledujeme. A tak bychom Vám tímto článkem rádi odpověděli na otázky, které jsou v souvislosti s koronavirovou epidemií nejčastěji skloňovány. Jak momentálně trh s nemovitostmi vypadá? Naplní se sen Magistrátu hlavního města o vymýcení Airbnb? A jak velký dopad bude mít tato hospodářská recese na snížení cen dlouhodobých pronájmů v našem hlavním městě?

Na internetu samozřejmě již teď koluje nespočet článků, které se nás snaží přesvědčit o tom, že Magistrát v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem měl pravdu a zastavení trhu Airbnb může být opravdu důležitým krokem k plošnému snížení cen dlouhodobých pronájmů v Praze, a to o 15 až 20 procent.

Jiné zdroje však uvádějí, že by nastalá situace neměla mít nějaký dlouhodobější vliv na pokles cen na realitním trhu, jelikož se jedná pouze o dočasný pokles transakcí, který je zapříčiněný vyhlášením karantény. Zároveň se může jednat o pokles cen na trhu s nemovitostmi o 5 až 10 procent. Dá se však předpokládat, že jakmile dojde k úplnému obnovení fungování ekonomiky, všechny hodnoty se vrátí zpátky do normálu.

„Utlumilo se to. Lidé, kteří své záležitosti mohli odložit, to udělali. Jsme tak na 70 procentech obvyklého objemu a čekáme, že do Velikonoc to klesne na polovinu. O to budeme mít víc práce, až se podmínky uvolní,“ vyjadřuje se majitel realitní kanceláře RE/MAX Jiří Völfl.

ekonom.ihned.cz

Pozastavení turismu, v důsledku vyhlášení již zmíněného stavu karantény, bude mít samozřejmě rovněž dopad na cenovou hladinu pronájmů, a to především v turistických městech. Pochopitelně se jedná především o Prahu, která je dlouhodobě turisticky nejvytíženější. Dá se však předpokládat, že i tento pokles potrvá jen do doby, než dojde k úplnému obnovení turismu v zemi.

Právě úplné zmrazení turismu v zemi zapříčinilo velký přísun nových nabídek vybavených nemovitostí na realitní trh, a to především těch situovaných v centrálních částech Prahy. Tyto byty jsou často nabízeny za až poloviční cenu. Jedná se o snahu majitelů přečkat toto nepříznivé období a vyčkat na jediné, tedy opětovné obnovení turismu.

Můžeme předpokládat, že jakmile se s epidemií vypořádáme, situace se vrátí do zajetých kolejí. Praha bude pro turisty i nadále velice atraktivní destinací a pro majitele bytů bude výdělek z krátkodobých pronájmů stále o něco lukrativnější, než z těch dlouhodobých.

Nastalá situace je samozřejmě zcela unikátní, avšak s ohledem na zkušenosti z předchozích let jsme již teď schopni říci, že ceny nemovitostí čeká mírný pokles a jejich růst bude po nějakou dobu zastaven.

Doufáme, že jsme Vám naším článek alespoň částečně rozšířili obzory v tomto velkém tématu, o kterém se zajisté bude ještě hodně mluvit.

Tým Blahobyty