Některé země přistoupily k více či méně kvalitní regulaci Airbnb. V některých městech musí majitelé bytů sdílet údaje o hostech s úřady. Jinde jsou majitelé omezováni počtem pokojů, které mohou hostům pronajmout, a někde zase mohou hostitelé pronajímat nemovitost jen na určitý počet dnů v roce.

Povolení od ostatních majitelů bytu

Tyto regulace ale nejsou jediné, které hostitele limitují. V některých městech, jako je Vídeň nebo Brusel, musí mít majitelé pronajímaných nemovitostí povolení od ostatních majitelů bytů.

Jak regulace funguje v praxi?

V praxi je tento požadavek téměř neproveditelný. Bývá totiž velmi obtížné, aby se všichni vlastníci většího domu vůbec sešli. Skuteční majitelé nemovitostí často v bytech ani nebydlí, ale dlouhodobě je pronajímají. Obyvatelé domu navíc často ani nevědí, že v bytech nějací Airbnb hosté jsou.

Jak je to v Rakousku?

V případě opakovaných krátkodobých pronájmů (od 3 do 7 dnů) je nutné mít předem souhlas ostatních spoluvlastníků.

Pokud ve Vídni nechtějí ostatní vlastníci bytů hostiteli udělit povolení z neopodstatněných důvodů, existuje ještě záložní možnost. Je totiž možné, aby hostiteli bylo povolení uděleno prostřednictvím soudního příkazu.

Tato pojistka sice zčásti zamezuje nebezpečí šikany ze strany některého z vlastníků, ale ani tato možnost není ideální. Vzhledem k délce trvání soudních rozhodnutí by bylo efektivnější, kdyby šel nesouhlas udělit až poté, co dojde ke konkrétním problémům. A to například:

  • na základě toho, že se hosté chovali moc hlučně nebo neurvale
  • na základě stížnosti či nutnosti volat policii

Pokud majitel bytu nezíská povolení od ostatních vlastníků bytu, ani skrze soudní povolení, může být vlastník bytu, který pronajímá byt nelegálně, žalován.

Regulace Airbnb v Amsterdamu a v Bruselu

V Bruselu je nutná schůze vlastníků jednotek, kde je nutné od majitelů získat jejich písemný souhlas k pronajímání bytu přes Airbnb.

V Amsterdamu je nutné zařídit si povolení od bytového družstva – takzvaně home association či homeowners association. Pokud majitel bytu pronajímá nemovitost bez tohoto povolení, může mu být udělena pokuta.

Špatně provedené regulace hostitele od Airbnb odrazují

V praxi toto opatření znamená konec Airbnb také proto, že to mnohé hostitele odradí ještě před tím, než se o získání souhlasu ostatních majitelů pokusí.

Chcete se dozvědět víc informací ohledně regulací?

Zajímá vás, v jakých zemích jsou hostitelé omezeni určitým počtem pokojů, nebo ve kterých státech musí majitelé bytů získat povolení, aby mohli nemovitost přes Airbnb vůbec pronajímat? Čtěte náš seriál, ve kterém se dozvíte řadu zajímavostí týkající se regulace ubytování v soukromí.