Dnes se pojďme společně podívat na novou poplatkovou legislativu. Nová vyhláška byla vydána začátkem letošního roku a na první pohled se může zdát matoucí. Ve skutečnosti se ale o nic zas tak složitého nejedná. Co kdybychom si ji teď společně trošku přiblížili?

Jak poplatky momentálně vypadají?

Návštěvníci hlavního města hradí od 1. ledna letošního roku nový poplatek, tzv. místní poplatek z pobytu. Poplatek se týká všech osob starších 18 let, které v hlavním městě tráví maximálně 60 kalendářních dnů, a to u jednoho poskytovatele krátkodobého ubytování. Nově ho hradí všichni návštěvníci bez ohledu na účel jejich pobytu.

Jaké další změny s sebou nová poplatková legislativa přináší?

Klíčová je samozřejmě změna výše poplatku na den, jelikož momentálně činí již celých 21,-Kč na osobu. Poskytovatel krátkodobého ubytování, který je zároveň i plátcem poplatku, je povinen od ubytovaných osob poplatky vybrat a do 15. dne každého měsíce je odeslat správci místních poplatků, tedy příslušnému úřadu dané městské části, ve které se ubytování nachází.

Kdo je od hrazení poplatků osvobozen?

Osvobozeny jsou osoby mladší 18 let, dále nevidomí, těžce postižení, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci, hospitalizované osoby, osoby vykonávající sezónní práci a v neposlední řadě také příslušníci bezpečnostních sborů a vojáci.

Zajímalo by Vás, jak vypadaly poplatky v minulosti?

Před nějakou dobou jsme Vás seznámili s místními poplatky, tzv. dýchavičným, které musely hradit fyzické osoby při návštěvě našeho hlavního města za účelem rekreace či léčby. Povinni uhradit tento poplatek ve výši 15,-Kč na den byli všichni ti, kteří neuvedli žádný jiný účel návštěvy, jakým mohla být například služební cesta. Poplatek se platil za všechny dny strávené v hlavním městě, kromě dne příjezdu.

Hotely, samy o sobě, měly navíc povinnost hradit ještě poplatek z ubytovací kapacity, který činil dalších 6,-Kč na den. Tyto dva poplatky se však s novou vyhláškou sloučily a vztahují se tak na všechny poskytovatele krátkodobých pronájmů.

V závěru tedy můžeme říct, že nová poplatková legislativa přinesla změny především pro ty, kteří byli zvyklí na to, že jsou od hrazení poplatku osvobozeni, jelikož se momentálně vztahuje na všechny fyzické osoby včetně těch, kteří přijíždí do metropole za účelem služební cesty.

Pevně věříme, že Vám náš článek alespoň trochu pomohl v zorientování se v nové poplatkové legislativě.

Tým Blahobyty