V Airbnb komunitě je většina lidí považována za přátelské domácí, kteří nevyužité prostory rádi využijí k pronajímání, a za slušné cestovatele, kterým se konečně otevřela možnost bydlet u místních. V každém společenství ale existují i tací, kteří se snaží zneužít důvěry jiných anebo se jednoduše neumí chovat slušně. I když je takových lidí jen malé procento, mohou způsobit nepříjemnosti. V Airbnb si toho jsou plně vědomi a proto zavedli opatření, jak těmto „škůdcům“ bránit. V příštím článku se dočtete také o tom, jak se vedle zajištění Airbnb ještě nejlépe připojistit, abyste mohli spát opravdu klidně.

Padouchy si domů nepouštějte

Hlavní metodou zajištění slušného chování hostů i hostitelů jsou hodnocení. Uživatelé Airbnb jsou si vědomi, že v případě nevhodného chování a způsobení škody na majetku je na Airbnb pravděpodobně už nikdo neubytuje. Všem hostitelům doporučujeme, aby si před schválením rezervace prohlédli profil potenciálního hosta a podezřelé hosty raději odmítli. Jak vysvětluje Matěj z Blahobytů: „Uživatele, kteří mají méně než 5 kladných hodnocení nebo jejichž profil nevzbuzuje důvěru, u našich klientů raději neubytováváme. A to se nám také vyplácí – za poslední rok, co správu krátkodobých pronájmů provozujeme, jsme měli pouze 2 incidenty. Oba hosté ale škodu nahlásili a ihned zaplatili.“

Hostitelská záruka za milion

Co ale máte dělat, pokud už hosté byt poničili a k dobrovolnému zaplacení škody se nemají? Pro tyto případy Airbnb poskytuje hostitelskou záruku, která kryje VŠECHNY rezervace. Hostitelská záruka odškodní oprávněné hostitele za škody na majetku až do výše 1 milionu dolarů a může o ni požádat každý, kdo se dostal do situace, kdy host porušil pravidla a už s ním nelze dále vyjednávat. To se musí udělat co nejdříve, nejdéle 14 dní po odjezdu hosta.

Diamantové prsteny a obrazy od Picassa z bytu raději odneste.

Hostitelská záruka nekryje všechno – je z ní vyjmuta hotovost a cenné papíry, domácí mazlíčci, osobní odpovědnost hostitele nebo škoda na sdílených nebo společných prostor. Navíc na některé typy majetku, jako jsou šperky nebo umělecká díla, je krytí limitováno.

Jste host a škodu vám způsobil hostitel?

Vedle hostitele Airbnb chrání i hosty. Odškodnění hosta je nabízeno v případech, kdy hostitel zruší den před příjezdem rezervaci, ubytování neodpovídá popisu, hostitel nějakým způsobem zamezí vstup k danému ubytování a podobně. O takové skutečnosti je potřeba dát vědět zákaznickému servisu Airbnb do 24 hodin od rezervace. Airbnb hostovi nabídne finanční náhradu nebo se pokusí najít co nejdříve podobné ubytování.