K tomu, abyste mohli pronajímat svůj byt přes Airbnb, byste měli splnit i několik povinností. V tomto článku vám poskytneme srozumitelný návod na to, jak správně hlásit hosty czinecké policii a vést domovní knihu, abyste se nedostali do křížku se zákonem. Povinnost placení místních a lázeňských poplatků budeme podrobně rozebírat v následujícím díle tohoto seriálu.

Koho a kdy musím policii nahlásit?

Službě cizinecké policii musíte hlásit každého cizince. Jedná se i o občany EU a samozřejmě i o naše bratry Slováky, a jestli jste někde zaslechli, že na ně platí výjimka, pozor! – není tomu tak. Policii musíte zkrátka hlásit úplně všechny ubytované, a to včetně dětí. Tato povinnost neplatí pouze pro ty cizince, kteří se dají považovat za vaše blízké.

Hlášení cizinců cizinecké policii musíte provádět opravdu velmi často. Konkrétně nejpozději do tří dnů od zahájení ubytování. „Nezáleží na tom, jak dlouho u vás bude cizinec ubytovaný. Nahlásit ho musíte i v případě, že u vás bude ubytovaný pouze jeden den,“ říká Matěj z Blahobytů.

Co se stane, když cizince policii nenahlásíte

Pokud si říkáte, že hlášení cizinců je moc časově náročné a že se vám do toho nechce, navíc váš Airbnb kamarád Franta cizince také nehlásí, ještě jednou si to rozmyslete. Za nesplnění povinnosti hlášení cizinců vám totiž může být udělena pokuta až 50 000 Kč. A takové peníze by bylo možná lepší investovat například co vybavení bytu nebo jet na dovolenou, nemyslíte? 🙂

Jak postupovat, když chci začít hlásit cizince?

Ještě před tím, než začnete cizince policii hlásit, se musíte u Služby cizinecké policie v první řadě zaregistrovat. Ta vám přidělí identifikátor ubytovatele IDUB, což je jedinečné identifikační číslo, které má každý ubytovatel odlišné.

Kam cizince hlásit?

Po vaší registraci už přichází na řadu hlášení cizinců cizinecké policii v podstatě každé tři dny. Hlásit cizince můžete buď elektronicky prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře, nebo osobně na pobočce cizinecké policie. Tu naleznete v každém větším městě, v Praze se jedná o pobočku Olšanská na Žižkově.

Podnikatelé musí cizince hlásit pomocí online formuláře nebo datové schránky vždy. V tomto případě je důležité nezapomenout na elektronický podpis, který musí být součástí tohoto typu hlášení.

Někteří zprostředkovatelé krátkodobých pronájmů nabízejí hlášení cizinců v rámci svých služeb, tato služba ale zatím příliš rozšířená není. „U nás v Blahobytech umožňujeme klientům, aby hlášení cizinců nechali na nás. Drtivá většina klientů toho s radostí využije. Oproti jiným zprostředkovatelům je to dost nadstandard,“ dodává se smíchem Matěj.

Domovní kniha

Po dobu pronajímání nesmíte jako ubytovatel zapomenout na vedení domovní knihy, kde je nutné zaznamenávat podrobné informace o všech ubytovaných cizincích, tedy nejenom o tom, který pobyt zařizoval. Smyslem domovní knihy je monitorování cizinců na území České republiky v případě potřeby ze strany policie.

Povinností cizince je předložit ubytovateli cestovní doklad, ze kterého do domovní knihy opíšete jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu a počátek a konec ubytování.

„Někteří pronajímatelé zapomínají na to, že je potřeba evidovat informace a vlastnoruční podpisy všech ubytovaných cizinců, tedy včetně dětí,“ upozorňuje Matěj z Blahobytů.

Jak by měla domovní kniha vypadat?

Domovní knihu musí ubytovatel vést pro účely kontroly policie vést v listinné podobě, ne elektronicky. A to zejména kvůli tomu, abyste ji mohli mít stále u sebe, a na požádání ji ihned předložit cizinecké policii.

Vaší domovní knihou může být buď sešit, do kterého budete muset všechny požadované informace zaznamenávat, nebo šanon s jednotlivými předtištěnými papíry. Druhá forma je pro vás jednodušší, protože cizinci předáte dva dokumenty s požadovanými informacemi. Jeden pak bude sloužit jako doklad pro účely domovní knihy, druhý použijete jako doklad pro hlášení cizinců cizinecké policii. Dokument, který cizinci předložíte, nemusíte nikde vytvářet, stačí si ho pouze stáhnout na stránkách policie, kde ho najdete pod názvem přihlašovací tiskopis.

Nesmíte zapomenout na to, že údaje v domovní knize musí být zaznamenávány v aktuálním čase, pravidelně, srozumitelně a přehledně. Pokud si tedy zvolíte vedení domovní knihy jako soubor jednotlivých dokumentů, které budete zakládat do šanonu, je opravdu nutné je do něj zařazovat přehledně a v aktuálním pořadí.

Pro úplnost zmíníme, že vaší povinností je uchovávat domovní knihu po dobu 6 let po provedení posledního zápisu, takže byste měli mít knihu (nebo spíše knihy) se všemi zápisy u sebe ještě 6 let po tom, co přestanete Airbnb provozovat.

Jaké další povinnosti musím jako ubytovatel plnit?

Vedle hlášení cizinců a vedení domovní knihy je třeba plnit ještě další, méně časté povinnosti. V případě, že vás cizinec požádá, mu musíte vydat potvrzení o ubytování, a na požádání také musíte umožnit vstup policie do míst, kde by se cizinec mohl zdržovat, a předložit policii domovní knihu. V neposlední řadě máte také povinnost cizinecké policii nahlásit úmrtí cizince během pobytu.