Nastavení přehledných pravidel, které vaši hosti pochopí k oboustranné spokojenosti, není vždy až tak samozřejmé, jako se může zdát, a velké množství hostitelů toto podceňuje. Tato pravidla naleznou případní zájmeci nejprve na profilu vašeho ubytování a pak také ve vašem domovním manuálu (o tom, jak napsat kvalitní manuál, se dočtete v dalším příspěvku).

V první řadě je dobré se zamyslet nad tím, jaký typ hostů se u vás pravděpodobně bude ubytovávat, a tomu můžete pravidla přizpůsobit. Druhým kritériem jsou pochopitelně vaše požadavky. Každému vadí v jeho bytě něco jiného. Mezi zásadní otázky většinou patří tyto:

  1. Chci po hostech, aby se přezouvali?
  2. Dovolím hostům v bytě kouřit?
  3. Mohou do bytu zvířata?
  4. Mohou si hosté přivést návstěvu přes noc?
  5. Smějí hosté používat pračku?
  6. Smějí hosté využívat kuchyň?
  7. Jsou nějaké hodiny, během kterých by měli hosté respektovat klid?
  8. Je povoleno nosit si jídlo do ložnice?

Nastavení pravidel v těchto oblastech pak záleží zcela na vás. Je ale třeba mít na paměti několik zásad. V první řadě nepodceňte to, jakým způsobem jsou pravidla formulována. Je zásadní rozdíl mezi tím, když do pravidel napíšete: „Vstupní dveře musí být zamknuté za všech okolností!“ a když stejné pravidlo formulujete „Snažíme se zajistit bezpečnost všech našich hostů a jejich majetku. Ačkoliv se nacházíme v jedné z nejbezpečnějších čtvrtí ve městě, chceme aby váš pobyt byl bezproblémový. Proto vás prosíme, abyste vždy zamykali vstupní dveře.“

Stejný postup jde aplikovat v podstatě u všech pravidel. Na jednu stranu se taková formulace pravidel může zdát nadbytečná, ale nezapomínejte, že oblast cestovního ruchu (kam spadá i Airbnb) je z velké části postavena na dojmech a zážitcích. Špatná formulace pravidel, při které si připadá host pouze zasypáván nařízeními a přikazy, může tento dojem velmi pokazit.

Další věc, na kterou je dobré myslet, jsou kulturní rozdíly u hostů z různých částí světa. V českém prostředí bývá v tomto směru nejčastější třecí plochou otázka přezouvání. Mějte na paměti, že v některých částech světa není přezouvání doma vždy úplným standardem, a pokud chcete, aby se vaši hosti přezouvali, tak je na to dostatečně upozorněte a případně jim také poskytněte boty na přezutí.

Pokud se ukáže, že různí hosté systematicky nedodržují stejné pravidlo, tak se vyplatí vyvěsit daná pravidla na relevantních místech. To však čiňte také s mírou. Pokud bude v každé místnosti několik papírů s upozorněními, tak to hosté také pravděpodobně neocení.

Na závěr je dobré dodat zlatou radu k tvoření pravidel: nebojte se pravidla hostům neustále opakovat, většina z nich jim napoprvé nevěnuje velkou pozornost. Jednou je mohou vidět, když si ubytování u vás vybírají, podruhé by měli stejné pravidlo vidět v manuálu a následně je dobré, když pravidla uslyší znovu osobně při předávání klíčů. Můžete tak zajistit, že na pravidla hosté narazí ve všech fázích ubytovávacího procesu a vy jim je přitom nemusíte násilně nutit.