V jednom z předchozích příspěvků jsme se zabývali tím, jak dobře nastavit domácí pravidla. Tento příspěvek se věnuje tomu, jak vytvořit kvalitní domácí příručku a jak do ní tato pravidla zahrnout.

Domácí příručka (house manual) je dokument, který vaši hosti obdrží až poté, co už mají potvrzený termín pobytu ve vaší domácnosti. Tento dokument by měl hostům pomoci se orientovat lépe ve vašem bytě či domě. Obecně je dobré se držet několika hlavních pravidel.

Tím prvním je, že byste se neměli bát ty nejdůležitější informace opakovat. Současně je ale dobré zachovat příručku stručnou. Čím bude delší, tím je větší pravděpodobnost, že se hostům vůbec nebude chtít číst. Myslete na to, že čím kvalitněji manuál zpracujete, tím menší je pravděpodobnost, že vás budou hosté v průběhu svého pobytu kontaktovat telefonicky nebo emailem a ve výsledku si tak můžete ušetřit mnoho času a nepříjemností.

1. Pravidla, check-in a check-out

První, co byste měli v manuálu pokrýt, jsou již zmiňovaná pravidla. Tedy to, co se v bytě smí a co se nesmí. V této části byste také měli detailně rozepsat celou proceduru příjezdu a odjezdu. Dále je zde nutné popsat, jak se hosté dostanou na vaši adresu. Mějte na paměti, že zahraniční hosté se nebudou pravděpodobně ve vašem městě vůbec orientovat, tak je dobré tyto instrukce udělat hodně detailní. Například se nebojte kromě samotného popisu cesty a orientačního plánku také uvést, kde se dají sehnat lístky na veřejnou dopravu a kolik stojí, nebo kolik by měla stát cesta taxíkem z nádraží či letiště k vám.

2. Používání bytu

Jádrem manuálu by potom měla být virtuální prohlídka vaší domácnosti, kde místnost po místnosti informujete hosty o tom, jak zacházet s vybavením, kde najdou různé věci a třeba také jaké je heslo na wi-fi. Nepodceňte instrukce k ovládání spotřebičů. V různých zemích se mohou u různých spotřebičů používat jiné systémy ovládání a tak je dobré kvalitně popsat jejich používání. V tomto směru není od věci vložit do manuálu fotky spotřebičů s popisky jednotlivých tlačítek a ovládacích prvků.

Nezapomeňte v této části také uvést, kde najdou hosté náhradní ručníky, toaletní papír a jiný spotřební materiál. Do této části také patří informace o tom, kam hosti chodit nemají a případně, které úložné prostory nejsou určeny pro ně a nemají je využívat. Důležitými instrukcemi, na které spousta hostitelů zapomíná, jsou informace o tom, jak nakládat s odpadem. Tedy kam se vynáší a pokud se třídí, tak jakým způsobem toto třídění probíhá.

3. Nouzové procedury

Další sekce by měla pokrýt možné nouzové procedury. Zde je dobré uvést, co dělat v případě požáru či jiné nehody, uvést zde kontakty jak na vás, tak na policii (158), hasiče (150) a záchrannou službu (155). V této části byste také měli zmínit, kde se nachází ve vašem bytě lékárnička (klidně se můžete opakovat z předchozí části – bezpečnost vašich hostů je důležitá). Případně zde také můžete uvést kontakty na nějaké další osoby, které vám pomáhají se starat o vaše hosty.

4. Zajímavosti v okolí

Na konec uveďte informace, které se týkají okolí pronajímané domácnosti. Zde je dobré zmínit především důležité dopravní body (stanice veřejné dopravy, nádraží), dále pak informace o tom, kde je možné si nakoupit včetně otevírací doby pro jednotlivé obchody. Vyznačte zde také dobré restaurace a bary ve vašem okolí, hosté to určitě ocení. Navíc můžete přidat informace a doporučení k památkám a atrakcím, které stojí za návštěvu, opět včetně instrukcí ohledně dopravy, otevírací doby a vstupného. Samozřejmostí je v této části informační plánek, na kterém jsou jednotlivá místa vyznačena.

5. Formální podoba domácí příručky

Závěrem ještě přikládáme pár tipů, které se týkají formální podoby vašeho manuálu. Nebojte se použít volnější a neformální jazyk. Airbnb spočívá v tom, že běžní lidé ubytovávají běžné lidi, nikdo od vás tedy neočekává formální přístup, jako je tomu v případě běžných hotelů a penzionů. Dále doporučujeme vložit do elektronické verze manuálu hypertextové odkazy (například v části, kde doporučujete restaurace a podniky ve vašem okolí). Ideální je v tomto směru vytvořit manuál ve formátu pdf. Na druhou stranu je ale také dobré mít jednu nebo více tištěných kopií, které necháte pro své hosty přímo v bytě. Pokud zachováte manuál stručný, neměl by mít více než 4 strany. A až ho budete mít napsaný, dejte ho přečíst někomu, kdo dobře zná pronajímaný byt nebo dům. Uvidíte, že jste určitě na něco zapomněli.