V posledním díle seriálu o povinnostech, které vás při pronajímání bytu přes Airbnb neminou, jsme vás seznamovali s povinností hlásit cizince na cizinecké policii. V tomto díle seriálu vám prozradíme, co jsou vlastně místní a turistické poplatky, a prozradíme vám třeba to, kdy tyto poplatky platit musíte nebo jak jsou tyto poplatky vysoké.

Za koho musíte platit

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt musí platit každý váš host, který se rozhodl pronajmout si byt v lázeňském městě například kvůli léčbě, nebo za účelem rekreace na místě turisticky atraktivním. To platí samozřejmě v případě, pokud hosté neuvedou jiný důvod jejich pobytu (např. služební cesta).

„Lidé někdy odvádějí místní poplatky za všechny hosty, včetně těch, kteří jako účel cesty uvádějí služební cestu. Zbytečně se tak připravují o peníze, které by mohli vynaložit efektivněji,“ upozorňuje Matěj z Blahobytů.

Od kterého dne se poplatek platí?

Poplatek se platí za každý den pobytu, kromě dne příjezdu. Poplatková povinnost tedy nastává druhý den po příjezdu a platí až do dne skončení pobytu. Pamatujte, že za výběr poplatků zodpovídáte vy jako ubytovatel – tedy ne host, který se přijel rekreovat!

Za koho nemusíte platit

I zde existují výjimky. Poplatky nemusíte platit za:

  • děti mladší 18 let, osoby starší 70 let a osoby, na které náleží přídavky na děti,
  • ty, kteří se se na místo nepřijeli rekreovat, ale pracovat (business trips),
  • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci a
  • vojáky v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Jak vysoký vlastně poplatek je? A co se stane, pokud ho budu ignorovat?

Výši místního poplatku si konkrétně stanoví každá obec obecně závaznou vyhláškou. V Praze je stanovena na 15 Kč za osobu. V případě, že poplatky nebudete platit, může vám byt udělena pokuta až 5 000 Kč.

Kdy mám poplatky zaplatit?

Jakmile v kalendáři uvidíte blížící se konec měsíce, pamatujte na to, že nejpozději do 15. dne každého následujícího měsíce musíte prostřednictvím formuláře nahlásit počet dnů pobytu ubytovaných osob, které poplatku podléhají, a samozřejmě celkovou částku poplatku, kterou jste povinen zaplatit.

Jak a kde poplatky platit

V první řadě je nutné vyplnit ohlášení, kam musíte uvést podrobné údaje jako své jméno, příjmení, místo pobytu i obecný identifikátor. Pokud pronajímáte byt přes Airbnb jako fyzická osoba, je tímto identifikátorem vaše rodné číslo. V případě právnické osoby je obecným identifikátorem IČO.

Poplatky můžete platit osobně v sídle magistrátu. V případě Prahy je třeba se obrátit na odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, který najdete na ulici Jungmannova 35/29 na Praze 1. Další možností je poplatky uhradit elektronicky pomocí online formuláře.