K pronajímání bytu přes Airbnb patří i povinnosti, které musí každý pronajímatel ze zákona plnit. Vedle odvádění daní z příjmů patří mezi tyto povinnosti hlášení cizinců cizinecké policii a placení místních poplatků.

„Hodně Airbnb pronajímatelů na tyto povinnosti zapomíná, nebo je úmyslně neplní – z lenosti nebo nedbalosti,“ upozorňuje Matěj z Blahobytů a pokračuje: „Naši klienti si mohou zvolit, že za ně budeme hlášení cizinců i placení poplatků vyřizovat my. O povinnosti se potom nemusí starat a ani se strachovat, že něco udělají špatně a budou platit pokutu.“

Tento článek poskytuje o těchto povinnostech obecný přehled, detailní informace o hlášení cizinců a místních poplatcích se dozvíte v následujících týdnech.

Hlášení cizinců

Hlášení cizinců slouží ke sledování pohybu cizinců po území České republiky – pronajímatel musí totiž velice rychle po tom, co se u něj cizinec ubytuje, cizinecké policii jeho pobyt nahlásit.

Pokud provozujete Airbnb, měli byste se zaregistrovat u Služby cizinecké policie ještě dříve, než k vám přijede první cizinec. Cizinecká policie vám přidělí identifikátor ubyvatele, tzv. IDUB. Pobyt cizinců je poté nutné hlásit policii nejpozději do tří dnů od doby, kdy se ubytovali. Je to možné dvěma způsoby: buď elektronicky pomocí online formuláře nebo osobně. Pobočku cizinecké policie naleznete v každém větším městě, v Praze se jedná o pobočku Olšanská na Žižkově.

Vedení domovní knihy

S hlášením cizinců je spojena povinnost vést domovní knihu, do které jako pronajímatel zaznamenáváte podrobné informace o všech ubytovaných cizincích. Domovní kniha obsahuje také podpis cizince a tedy musí být vedena v listinné podobě, ne elektronicky. Vede pro účely kontroly policie – pokud by se například ukázalo, že vámi nahlášený cizinec je něčím podezřelý – a vaší povinností je domovní knihu uchovávat ještě po dobu šesti let po provedení posledního zápisu.

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Místní poplatek musí hradit každý, kdo přechodně a za úplatu pobývá v lázeňských městech nebo na turisticky atraktivních místech. Pamatujte ale, že poplatek neplatí samotný návštěvník, ale platíte ho vy jako ubytovatel. Výši místního poplatku si konkrétně stanoví každá obec obecně závaznou vyhláškou – v Praze je stanovena na 15 Kč za osobu za každý i započatý den pobytu, ale neplatí se za den příjezdu ubytovaného.

Detailní popis hlášení cizinců a odvádění místních poplatků se dozvíte v příštích článcích.