Povinnosti pro ubytovatele v soukromí, aby vám nehrozily statisícové pokuty

​​Krátkodobé pronájmy se těší rostoucí popularitě a otevírají dveře k příležitostem pro majitele nemovitostí i investory. Tento typ pronájmu ale nepřináší jen nové příležitosti, ale i výzvy, zejména pokud jde o navigaci v komplexní legislativě. Tento článek vám poskytne přehled hlavních povinností, které se s krátkodobými pronájmy pojí. Lepší orientace v povinnostech vám pomůže se vyhnout vysokým pokutám a vaše cesta k zodpovědnému hostitelství bude o mnoho snažší.

Hlavní povinnosti pro ubytovatele v soukromí

I přesto, že ubytování v soukromí stále využívají převážně turisté během dovolených, čím dál častěji jde o preferovanou alternativu ubytování také pro digitální nomády a obchodní cestující. Pro majitele i investory jde o lukrativní příležitost, protože díky krátkodobým pronájmům získávají velkou flexibilitu ve využití své nemovitosti a zároveň mohou snáze naplnit své investiční cíle. Krátkodobé pronájmy ale nepřináší jen nové příležitosti, ale i výzvy, zejména pokud jde o navigaci v komplexní legislativě. Provozování krátkodobých pronájmů je totiž podnikání jako každé jiné a pojí se s ním množství povinností. Některé z těchto povinností jsou zřejmé, zatímco jiné mohou být spletité. 

Jakými hlavními povinnostmi se tedy hostitelé musí řídit? Jde zejména o oprávnění k podnikání, vedení domovní a evidenční knihy, oznámení ubytovaných cizinců, odvod celé řady poplatků, vydávání dokladů a daňovou povinnost.

Živnostenské oprávnění a označení provozovny

Získání IČO na živnostenském úřadu je prvním krokem pro každého, kdo chce nabízet ubytování za účelem zisku. Živnost v odvětví ubytování v soukromí spadá do sektoru “Ubytovací služby” a jedná se o volnou živnost, kterou stačí ohlásit živnostenskému úřadu a uhradit jednorázový poplatek. Po zajištění živnostenského oprávnění  je potřeba pronajímanou nemovitost přihlásit  jako provozovnu a tu zvenčí viditelně označit základními údaji podnikatele. Ujistětě, že máte všechna potřebná oprávnění ještě předtím, než ubytujete první hosty. 

Vedení domovní knihy

Dalším nezbytným krokem  je zřízení domovní knihy. Jedná se o základní nástroj pro evidenci ubytovaných cizinců. Domovní kniha by měla obsahovat všechny informace o ubytovaném hostovi a hlavní parametry pobytu. Je důležité, abyste tyto údaje pečlivě a přesně zapisovali, protože domovní kniha může být vyžadována při kontrolách policií. Nezapomeňte si tak vždy kontrolovat pravost zapsaných údajů, které vám hosté předloží. Podle zákona musí být domovní kniha uchovávána po dobu šesti let od posledního zápisu a při kontrolách musí být k dispozici v listinné podobě.

Oznámení ubytování cizince

Hlášení cizinců je klíčové pro sledování jejich pohybu po území České republiky a je povinností pronajímatele zajistit včasné nahlášení jejich pobytu cizinecké policii. Pro správné hlášení cizinců vám slouží domovní kniha, kde všechny potřebné informace pro nahlášení cizince evidujete.

Pokud chcete provozovat krátkodobé pronájmy, měli byste se tak zaregistrovat u cizinecké policie ještě dříve, než k vám přijede první cizinec. Cizinecká policie vám přidělí identifikátor ubyvatele, tzv. IDUB. Pobyt cizinců je poté nutné hlásit policii nejpozději do tří dnů od doby, kdy se u vás ubytovali. Podnikatelé musí cizince hlásit pomocí online formuláře nebo datové schránky. V tomto případě je důležité nezapomenout na elektronický podpis, který musí být součástí hlášení.

Platba poplatků

S ubytováním v soukromí se také pojí celá řada poplatků. Jde zejména o místní poplatek z pobytu, poplatek za odvoz odpadu, poplatek za rozhlasové, či televizní přijímače, autorské poplatky a další (například poplatky spojené s členstvím v SVJ).

Místní poplatek z pobytu je poplatkem, který nahradil v zákoně o místních poplatcích poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Poplatek se odvádí za úplatný pobyt o délce nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů, bez ohledu na účel pobytu. Informace vztahující se k místním poplatkům je třeba vést v evidenční knize. Výše poplatku je obvykle stanovena na částku do 50 Kč za hosta a den. Konkrétní výši místního poplatku si ale stanovuje každá obec sama. K platbě poplatku je potřeba se nejdříve zaregistrovat. V praze to je na úřadu městské části příslušné podle místa, kde nemovitost pronajímáte. Následně jste povinen vybrat poplatek od poplatníka a do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet místně příslušného správce poplatku. Poplatek standardně neodvádíte za všechny, například osoby do 18 let nebo nevidomé osoby jsou od poplatku z pobytu osvobozeny.

Během provozování vašeho podnikání budou vaši hosté produkovat odpad a je vaší povinností zajistit jeho svoz. Jako podnikající osobu vás zajímá tzv. "Živnostenský odpad", který představuje komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti osob oprávněných k podnikání. Svoz odpadu můžete zajistit několika způsoby. Jednou z možností je zapojit se do systému vývozu odpadu organizovaného vaší obcí, a to tím, že s obcí uzavřete smlouvu (pokud to vaše obec umožňuje). Další možností  je uzavření smlouvy přímo s firmou, která svozy ve vašem místě zajišťuje.

Pokud ve vámi pronajímané nemovitosti mají hosté k dispozici rádio nebo televizní přijímač, musíte také platit koncesionářské poplatky, které umožňují fungování České televize a Českého rozhlasu. V tomto případě také platí, že musíte myslet na odvody poplatků Ochrannému svazu autorskému (OSA) a tím podpořit umělce v jejich tvorbě.

Daňová povinnost 

Každý podnikatel v ubytování v soukromí musí každý rok přiznat a zaplatit daně. Rozsah daní, na které je třeba myslet, je rozsáhlý a specifický pro každého podnikatele a doporučujeme proto vždy konzultovat daňového poradce. S provozováním ubytování v soukromí se zejména pojí daň z nemovitých věcí, daň z příjmu a jakmile za posledních 12 měsíců dosáhnete obratu 2 milionů Kč, jste povinni registrovat se k DPH. Ubytovací služby jsou od roku 2024 zatíženy sazbou DPH ve výši 12 %.

Daňové a účetní doklady

Jde o drobnost, ale důležitou - nezapomeňte, že jako hostitel musíte být pokaždé připraven vydat hostovi doklad. Plátci DPH vydávají daňový doklad, neplátci DPH vydávají doklad o poskytnutí služby. Často se stává, že host doklad nevyžaduje. Nicméně pokud o něj požádá, musíte jeho přání splnit a doklad vystavit.

Nikdo nechce udělat hloupou chybu, která stojí čas i peníze

Věříme, že vám článek pomůže k lepší orientaci v povinnostech spojených s ubytováním v soukromí. Doporučujeme sledovat aktuality z této oblasti a konzultovat své kroky s odborníky. Platné je vždy to, co je uvedeno v účinných právních předpisech České republiky. Podnikatelé, kteří nerespektují účinné právní předpisy, mohou čelit statisícovým pokutám.

Nikdo nechce udělat hloupou chybu, která stojí čas i peníze, a trh krátkodobých pronájmů se neustále vyvíjí. V Blahobytech proto našim klientům nabízíme kompletní balíček služeb, který reflektuje účinné právní předpisy a k tomu pro naše klienty každoročně připravíme podklad pro daňové přiznání.

Abychom zároveň pomohli úřadům nastavit spravedlivá a jasná pravidla pro ubytování v soukromí, založili jsme a předsedáme České asociaci pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí (Čapus). Jejím jménem spolupracujeme s městskými a státními úřady při jejich nastavování.

No items found.
No items found.

Získejte zdarma e-book pro lepší orientaci v povinnostech spojených s krátkodobými pronájmy.

Získat E-book
Úspěšně odesláno
Odeslání selhalo.
Sdílet: