Jedním ze specifik Airbnb je, že nabízí velkou flexibilitu v tom, v jaké míře chcete jako hostitel nabízet své služby. Tento článek nabízí stručný přehled základních přístupů, které mohou hostitelé zvolit především z hlediska intenzity, ve které chtějí pronajímat své nemovitosti, a také kladů a záporů těchto jednotlivých přístupů.